Vad är litteratur

Man brukar tala om bra och dålig litteratur men utgår man från ordets ursprungliga betydelse så finns det egentligen ingen dålig litteratur. Själva definitionen av begreppet litteratur är nämligen skriven text som uppfyller vissa estetiska kvaliteter. I regel syftar litteratur på skönlitteratur, alltså fiktion, men ibland räknas även biografier, journalistik och retorik in i begreppet. En annan diskussion är om vad som kan anses uppfylla dessa estetiska kvaliteter. Är det upp till var och en att bestämma eller finns det texter som rent objektivt är bra?

Hur värderar man litteratur?

666px-Books_of_the_PastVad är bra litteratur? En idag lite kontroversiell men kanske rimlig ståndpunkt som lyfts fram av bland annat författaren Stig Larsson är att det går att tala om objektiv kvalitet. Att vissa verk helt enkelt är bättre än andra eftersom författaren varit skicklig och uppnått ett imponerande resultat. Litteratur: Jesús Carrasco – Flykten är en, på senare år, omtalad debut som har alla chanser att bli en klassiker i litteraturhistorien. Men det är egentligen först i efterhand som texter kan värderas och sättas i perspektiv. Somligt av det som kritikerrosas idag kan komma att anses som väldigt tidsbestämt och inskränkt av vår eftervärld. Då glöms de bort samtidigt som de mest tidlösa och allmänmänskliga klassikerna troligen kommer att läsas i många hundra år framöver.

 

gazeti