Pulitzerpriset

Det legendariska Pulitzerpriset delas ut varje år och har delats ut alltsedan år 1917 då det instiftades till minne av journalisten, advokaten och tidningsmannen Joseph Pulitzer.

Pulitzer priset är det mest prestigefyllda litterära priset i USA.

Administrationen av Pulitzerpriset
Det är Columbia Universitetet i New York City som administrerar det högt eftertraktade och legendomspunna priset.

Restriktioner och överväganden
Varje år väljs 102 domare av Pulitzerprisstyrelsen, vilka ska betjäna tjugo jurys. En del av jurys består av fem domare, andra av sju. Det är dessa domare som överväger vilka som ska nomineras. För var priskategori nominerar juryn tre bidrag. Det är sedan styrelsens sak att utnämna vinnaren i varje kategori, alternativt att inte ge ut något pris överhuvudtaget.

Det är alltså inte så att domarna skannar hela mediamarknaden i USA för att få fram lämpliga kandidater till de olika kategorierna som priset delas ut i.

Istället utgår man ifrån de som skickat in ett bidrag för bedömning. Det kostar 50 dollar (USD) i anmälningsavgift att sända in ett bidrag per önskad kategori. Ett och samma bidrag kan som mest anmälas till två kategorier. Självklart måste även passa in i åtminstone en av de särskilda priskategorierna. Det räcker alltså inte med att det är ett litterärt eller musikaliskt verk av något slag som helst.

21 kategorier
Priset delas ut i tjugoen kategorier. Det är i den så kallade ’public service’-kategorin som vinnaren får en guldmedalj för: Excellent (förträfflig) tidningsjournalistik, litterära prestationer och musikalisk komposition. Vinnarna i de övriga tjugo kategorierna får dels ett diplom och dels en summa pengar motsvarande 10000 dollar (USD) i pris.

Skillnad mellan anmäld och nominerad
Även om det inte är känt hos den stora allmänheten, är det en avgrundsdjup skillnad mellan det att ha lämnat in ett bidrag för bedömning av en jury, till det att rent faktiskt ha varit nominerad i någon av kategorierna. Än mindre utkorats till vinnare av Pulitzerpriset i någon av dess kategorier.

Trots det förekommer det att mindre nogräknade journalister, som en del i sin marknadsföring, hävdar att de blivit nominerade till Pulitzerpriset. Detta även om de endast lämnat in ett bidrag för bedömning.

För dig som siktar på att vinna ett litteraturpris gäller det att skapa optimala förutsättningar. Det får man genom att äta näringsriktig kost, på matklubben.se finner du matinspiration.

gazeti