Nobelpriset i litteratur

För många är Nobelpriset i litteratur den finaste utmärkelsen som en författare kan få. Med en historia som sträcker sig över ett sekel bakåt i tiden är det svårt att matcha Nobelprisets tyngd när det kommer till prestige inom litteraturbranschen. Ett Nobelpris är oerhört få författare förunnat, och den som tilldelas priset kan räkna med en rejäl skjuts i karriären. För att få priset krävs det dock att författaren har en gedigen bakgrund av verk av hög kvalitet, vilket gör att det sällan tilldelas några yngre förmågor. Istället är det först på ålderns höst som den genomsnittlige Nobelpristagaren får ta emot priset – av det naturliga skälet att det tar lång tid att odla ett författarskap värt namnet. Å andra sidan gäller det att hålla sig i livet tillräckligt länge eftersom priset inte delas ut postumt.

 

Bakgrunden till Nobelpriset i litteratur ligger i ett gammalt testamente från 1800-talet. Den svenske affärsmannen och uppfinnaren Alfred Nobel hade nämligen bestämt sig för att instifta ett pris i en rad olika discipliner, däribland litteratur. Hans förmögenhet skulle investeras i en fond vars avkastning skulle utgöra prispengarna för vinnaren. Det första priset delades ut några år efter Nobels död, 1901, när fransmannen Sully Prudhomme prisades. Därefter har en lång rad prominenta författare tagit emot priset, däribland flera svenskar. Den senaste svensken som fick ta emot priset var poeten Tomas Tranströmer, som fick priset 2011.

 

Att flera svenskar har tilldelats priset har också gjort att kritik riktats mot juryn. Den består nämligen av Svenska akademien, där 18 ledamöter – ofta kallade De aderton – överlägger om vem som är förtjänt av att ta emot priset. Att 18 svenskar sitter i juryn gör att tankar om partiskhet har väckts. Vissa har också hävdat att utomeuropeiska författare är förfördelade eftersom deras verk inte är lika tillgängliga i översatt form som författare från andra delar av världen. De aderton vidhåller dock att deras utnämning är ett resultat av strikt professionalism.

 

Av de över hundra författare som hittills mottagit priset finns det en bred variation mellan olika teman och inriktningar. Att hitta någon gemensam nämnare – utöver att alla har skapat stor litteratur – är hart när omöjligt. Istället kan man konstatera att de allra flesta teman finns representerade. Här finns exempelvis novellerna från den senaste pristagaren, Alice Munro, som är influerade av hennes hemland Kanada. Här finns också de teknikinspirerade verk som skapats av författare som John Steinbeck. Steinbeck var på många sätt före sin tid när han skissade en framtid med många teknologiska möjligheter. I dag har den blivit till verklighet, och tekniken har underlättat vår vardag väsentligt. Uppfinningar som mobiltelefoner och aa-batterier fick Steinbeck aldrig uppleva, men han förutsåg deras uppkomst i sina verk.

A2439-4

gazeti